Przeglądaj materiały e-publikacji




Wyniki wyszukiwania

Stypendia motywacyjne - I semestr roku szkolnego 2006/2007
dodał: Plizga Renata w dniu 2007-01-30
Test 12
dodał: Plizga Renata w dniu 2007-04-03
Wyniki egzaminu maturalnego - rok 2006
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2007-06-28
Wykaz doradców metodycznych 2012/2013
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2007-06-28
Wyniki egzaminu maturalnego - rok 2005
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2007-06-29
Strategia rozwoju gorzowskiej oświaty 2005 -2010
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2007-06-29
Rozliczenie dotacji.
dodał: Sancewicz Iwona w dniu 2007-07-05
Wyniki egzaminu maturalnego - rok 2007
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2007-08-03
materiały szkoleniowe
dodał: w dniu 2007-09-13
Ocena pracownika samorządowego
dodał: w dniu 2007-09-17
Ogłoszenie o konkursie
dodał: Płachta Weronika w dniu 2008-10-23
ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora
dodał: Płachta Weronika w dniu 2008-10-24
Wyniki egzaminów zawodowych 2007
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2008-01-21
Wyniki egzaminów zawodowych 2006
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2008-01-21
Wyniki egzaminów zawodowych 2005
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2008-01-21
Wyniki egzaminów zawodowych 2004
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2008-01-21
Liczba uczniów - stan na 30.09.2009 (wg SIO)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2010-09-28
Monitoring energetyczny - jednostki miary
dodał: Brodzińska Lidia w dniu 2011-03-23
Monitoring energetyczny - wzór tabeli
dodał: Brodzińska Lidia w dniu 2011-03-23
Monitoring energetyczny w placówkach oświatowych - pismo WED.I.LS.0224-2/2011
dodał: Brodzińska Lidia w dniu 2011-03-23
Strategia rozwoju gorzowskiej oświaty 2011 -2015
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-07-21
Ankieta
dodał: Plizga Renata w dniu 2008-02-29
Bezpłatne podwyższanie lub uzupełnianie wykształcenia i kwalifikacji
dodał: Plizga Renata w dniu 2008-03-14
Projekt uchwały i rozporządzenia
dodał: Plizga Renata w dniu 2008-03-17
Jak zgłosić swoją ofertę pracy ? ( nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi)
dodał: Płachta Weronika w dniu 2008-03-26
Przykładowe ceny sprzętu zakupionego w 2007 r.
dodał: Plizga Renata w dniu 2008-05-13
Wzory dokumentów do badania potrzeb edukacyjnych
dodał: Plizga Renata w dniu 2008-07-28
Wytyczne zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
dodał: Plizga Renata w dniu 2008-07-28
Wyniki egzaminu maturalnego - rok 2008
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2008-08-06
Tabele do rozliczenia Monitoringu w 2008 r.
dodał: Plizga Renata w dniu 2008-08-08
Wykaz pracowników Wydziału Edukacji
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2016-05-23
Projekt: Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009
dodał: Plizga Renata w dniu 2008-09-23
Wyniki egzaminów zawodowych 2008
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2008-10-09
Gorzowski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.
dodał: Plizga Renata w dniu 2008-11-13
Realizacja strategii w latach 2005, 2006 i 2007
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2008-11-25
Realizacja strategii w 2008 roku
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2008-11-25
Materiały biurowe do obsługi projektu w 2008 r.
dodał: Plizga Renata w dniu 2008-12-09
Podsumowanie Gorzowskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.
dodał: Plizga Renata w dniu 2009-01-05
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
dodał: Plizga Renata w dniu 2009-01-09
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
dodał: Wasik Maria w dniu 2009-03-13
Kwestionariusz ewaluacyjny
dodał: Plizga Renata w dniu 2009-04-02
Wykaz BO
dodał: Plizga Renata w dniu 2009-04-02
Zestaw narzędzi do implementacji projektu RoSaCe
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2009-05-11
Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia
dodał: Plizga Renata w dniu 2009-05-28
WZORY WNIOSKÓW
dodał: Płachta Weronika w dniu 2009-06-18
arkusz internatu, warsztatów i rodidz 2009/2010
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2009-09-07
arkusz internatu, warsztatów i rodidz 2009/2010
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2009-09-07
Wstępne wyniki rekrutacji uczniów - E-learning
dodał: Plizga Renata w dniu 2009-09-22
Wyniki rekrutacji uczniów - zajęcia pozalekcyjne w formie e-learningu - stan na 02.10.2009 r.
dodał: Plizga Renata w dniu 2009-09-29
Wyniki egzaminu maturalnego - rok 2009
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2009-10-08
Wzory dokumentów do ewidencji zajęć
dodał: Plizga Renata w dniu 2009-10-13
Wyniki egzaminów zawodowych 2009 r.
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2009-10-19
Wykaz wniosków na stypendia motywacyjne po I semestrze 2009/2010
dodał: w dniu 2010-02-24
Nabór elektroniczny 2009
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2010-01-05
Podział jednorazowego dodatku uzupełniającego na placówki - wersja ostateczna
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-01-27
Informacja art. 30 KN jdu
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-01-28
kapitalizacja odsetek
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-02-02
Meldunek o zapotrzebowaniu na środki finansowe - wzór dla szkół
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-02-02
Kwoty dodatku motywacyjnego na rok 2010
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-02-03
Rozliczenie dotacji wypoczynku
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2010-02-03
Wniosek - wypoczynek
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2010-02-03
Projekt: „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fizyką”
dodał: Plizga Renata w dniu 2010-02-09
Realizacja strategii w 2009 roku
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2010-02-16
QNT TRUNK -2 - najważniejsze zmiany w funcjonalności programu QNT
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-02-22
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-IX 2010r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-09-23
Pismo ws klasyfikacji odsetek bankowych.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-03-01
Wykaz dyrektorów, którzy posiadają pełnomocnictwo Prezydenta Miasta do aplikowania w ramach POKL
dodał: Plizga Renata w dniu 2010-03-02
Pakiet prac remontowych i inwestycyjnych na 2010 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-03-18
Stanowisko ZUS ws jednorazowego dodatku uzupełniającego w podstawie L4
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-03-19
aneks nr 1
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2010-03-23
aneks nr 2,3,... - zgodny z APCjj
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2010-03-23
Altualna liczba dzieci w rocznikach - przedszkola
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2010-03-23
informacja o współpracy
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2010-03-23
osiągnięcia
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2010-03-23
sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2010-03-23
współpraca międzynarodowa
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2010-03-23
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-04-07
awans zawodowy
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2010-04-09
Nabór elektroniczny 2010
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2010-08-03
Wzór dokumentu - przydział godzin zajęć śrdowiskowych - pracownicy szkoły
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-09-10
wzór dokumentu - umowa na realizację zajęć śrdowiskowych - osoby niebędące pracownikami szkoły
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-09-10
Liczba uczniów - stan na 30.09.2008 (wg SIO)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2010-09-28
Liczba uczniów - stan na 30.09.2007 (wg SIO)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2010-09-28
Opis oznaczeń - legenda
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2010-09-29
Liczba uczniów - stan na 30.09.2010 (wg SIO)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-09-07
Realizacja strategii w 2010 roku
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2010-10-26
Przedszkola - liczba dzieci (wg SIO wrzesień 2009)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2010-11-10
Przedszkola - liczba dzieci (wg SIO wrzesień 2008)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2010-11-10
Stanowisko MEN w sprawie wypłaty stypendium uczniom uchylającym sie od obowiązku nauki.
dodał: w dniu 2010-11-10
uchwała+załączniki
dodał: Płachta Weronika w dniu 2010-11-29
Tabela - Art. 30 KN - Kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2010
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2010-12-06
Podział jednorazowego dodatku uzupełniającego na jednostki organizacyjne - wersja po korekcie 18.01.2011
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2011-01-19
Wyniki egzaminów zawodowych 2010 r.
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-02-24
Wyniki egzaminu maturalnego - rok 2010
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-02-24
Sieć biurowa Orange placówek oświatowych
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-02-28
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-III 2011 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2011-03-10
Monitoring energetyczny - energia elektryczna - opis znaczenia posczególnych pozycji faktury
dodał: Brodzińska Lidia w dniu 2011-03-25
Kalkulator etatów kalkulacyjnych
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2011-04-12
Pilne-Umorzenia I kwartał
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2011-05-16
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-VI 2011 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2011-07-04
Wyniki naboru stan na dzień 03.07.2014 - WOLNE miejsca
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2014-07-03
Przedszkola - liczba dzieci (wg SIO wrzesień 2010)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-09-07
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-IX 2011 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2011-09-22
Uchwała z 08.12.2006 r.
dodał: w dniu 2011-09-29
Uchwała z 28.01.2009 r.
dodał: w dniu 2011-09-29
Podsumowanie realizacji w latach 2005-2010
dodał: w dniu 2011-09-29
Liczba wniosków - stypendia motywacyjne po I semestrze 2011/2012
dodał: w dniu 2012-03-07
Regulamin i wzory wniosków
dodał: w dniu 2011-09-29
Stanowisko MEN w sprawie wypłaty stypendium uczniom uchylającym sie od obowiązku nauki.
dodał: w dniu 2011-09-29
Realizacja stypendiów i zasiłków w roku szkolnym 2011/2012
dodał: w dniu 2011-09-29
Wzór wykazu wniosków zakwalifikowanych do stypendium szkolne w roku szkolnym 2011/2012
dodał: w dniu 2011-09-29
Materiały promocyjne - papier firmowy aby oglądać materiały musisz podać login i/lub hasło
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-10-27
Materiały promocyjne - zaproszenia. aby oglądać materiały musisz podać login i/lub hasło
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-10-27
Materiały promocyjne - podziękowania aby oglądać materiały musisz podać login i/lub hasło
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-10-27
Materiały promocyjne - listy gratulacyjne. aby oglądać materiały musisz podać login i/lub hasło
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-10-27
Materiały promocyjne - tytuły honorowe. aby oglądać materiały musisz podać login i/lub hasło
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-10-27
Prezentacja aby oglądać materiały musisz podać login i/lub hasło
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-10-27
Szkoły dla dorosłych (SIO 30.09.2011)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-11-03
Przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży (SIO 30.09.2011 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-11-03
Inne placówki (SIO 30.09.2011 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2011-11-03
Nabór elektroniczny 2011
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2011-11-14
Wyniki egzaminu maturalnego - rok 2011
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2011-11-14
2011 r.
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2011-11-16
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2011 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2011-11-29
wniosek o popstępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2011-11-30
Wzór wykazu kwalifikujacych sie uczniów
dodał: w dniu 2012-01-23
Nauczyciel poszukuje pracy aby oglądać materiały musisz podać login i/lub hasło
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-02-21
Poszukuję pracy jako pracownik niepedagogiczny (administracja, obsługa) aby oglądać materiały musisz podać login i/lub hasło
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-02-21
"Etatologia stosowana"
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-02-23
Nowy arkusz 2012
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-03-06
Wzory arkuszy - przedszkola
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-03-16
Wzory arkuszy - szkoły podstawowe i gimnazja
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-03-16
Oferty pracy - w gorzowskich placówkach oświatowych - pracownicy niepedagogiczni
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-03-19
Wzory arkuszy - liceum ogólnokształcące
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-03-20
Wzory arkuszy - technikum
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-03-20
Słownik SIO - s38
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-03-28
Harmonogram działań w ramach systemu APCjj
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-03-28
Wymagane umiejętności wymagane przy pracy z APC
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-03-28
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-III 2012 r
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2012-03-29
Przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży (SIO 30.09.2012 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2013-01-16
Materiały promocyjne - dyplomy. aby oglądać materiały musisz podać login i/lub hasło
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-06-13
Przekrojowe zestawienie liczby uczniów 2007-2014 ( wg spisu SIO na dzień 30 września)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-06-14
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-VI 2012 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2012-06-27
Podsumowanie-stypendia motywacyjne po II semestrze 2011/2012
dodał: w dniu 2012-08-17
Harmonogram zadań do realizacji w roku szkolnym 2012/2013
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-09-07
Zasady pracy z arkuszem APC
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-09-10
APCjj a aneks nr 2,3, ...
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2012-09-21
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-IX 2012 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2012-09-26
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2012 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2012-11-30
Szkoły dla dorosłych (SIO 30.09.2012)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2013-01-16
Inne placówki (SIO 30.09.2012 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2013-01-16
Podział jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2012 rok - po korekcie
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2013-01-24
Doskonalenie zawodowe - nowe wzory dokumentów
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2013-02-27
Nasze etaty - monitoring miesięczny
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2013-03-20
Wzory arkuszy organizacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych oraz artystycznych
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2013-03-27
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-III 2013 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2013-04-08
Nabór elektroniczny 2012
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2013-04-25
Wyniki egzaminu maturalnego - rok 2012
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2013-05-20
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - 2012 r.
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2013-05-20
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-VI 2013 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2013-06-28
Urlop zdrowotny nauczyciela
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2013-07-25
Wykaz doradców metodycznych 2013/2014
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2013-08-12
Harmonogram zadań do realizacji w roku szkolnym 2013/2014
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2013-08-13
Wyprawka szkolna 2013
dodał: Kacprowicz Dorota w dniu 2013-08-22
zarządzenie nr 0050,1,2013
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2013-09-04
zarządzenie wdrażanie - część 1
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2013-09-04
zarządzenie wdrożenia - część 2
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2013-09-04
zarządzenie wdrożenie - część 3
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2013-09-04
załącznik 1 - protokół
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2013-09-04
załącznik 2 - oświadczenie o ochronie danych osobowych
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2013-09-04
załącznik 3 - protokół zakończenia procedury
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2013-09-04
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-IX 2013 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2013-09-18
Przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży (SIO 30.09.2013 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2013-10-21
Szkoły dla dorosłych (SIO 30.09.2013 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2013-10-21
Inne placówki (SIO 30.09.2013 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2013-10-21
Nabór elektroniczny 2013
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2013-11-08
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2013 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2013-12-04
Podział jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2013 rok
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2014-01-24
Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki
dodał: Plizga Renata w dniu 2014-02-27
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
dodał: Plizga Renata w dniu 2014-02-27
Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół
dodał: Plizga Renata w dniu 2014-02-27
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia
dodał: Plizga Renata w dniu 2014-02-27
nabór do szkół podstawowych 2015
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2014-02-27
Program Leonardo da Vinci
dodał: Plizga Renata w dniu 2014-02-27
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
dodał: Plizga Renata w dniu 2014-02-27
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-III 2014 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2014-03-27
Szkolenie - zamówienia ze środków publicznych
dodał: Hermanowicz Ewa w dniu 2014-04-29
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-VI 2014 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2014-06-30
Harmonogram zadań do realizacji w roku szkolnym 2014/2015
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2014-09-02
POUFNOPYTATOR (poufnoinformator) aby oglądać materiały musisz podać login i/lub hasło
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2014-09-25
Tabela - Art. 30 KN - kwartalna analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres I-VI 2014 r.
dodał: Dział Ekonomiczny w dniu 2014-10-03
Przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży (SIO 30.09.2014 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2014-10-17
Szkoły dla dorosłych (SIO 30.09.2014 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2014-10-17
Inne placówki (SIO 30.09.2014 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2014-10-17
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - 2014 r.
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2014-10-29
Nabór elektroniczny 2014
dodał: Czapla Sylwia w dniu 2014-11-06
Przekrojowe zestawienie liczby dzieci 2007-2014 ( wg spisu SIO na dzień 30 września)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2014-12-04
Realizacja strategii 2011 - 2015
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2014-12-16
Program rządowy na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
dodał: Tetlak Ewa w dniu 2015-02-24
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp.
dodał: Płachta Weronika w dniu 2016-04-12
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówek oświatowych
dodał: Płachta Weronika w dniu 2016-04-12
Harmonogram zadań do realizacji w roku szkolnym 2015/2016
dodał: Dział Organizacyjny w dniu 2015-09-07
Szkolny niezbędnik profilaktyczny -PARPA
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2015-09-15
Przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży (SIO 30.09.2015 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2015-11-17
Szkoły dla dorosłych (SIO 30.09.2015 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2015-11-17
Inne placówki (SIO 30.09.2015 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2015-11-17
Rządowy Program "Książki naszych marzeń"
dodał: Tetlak Ewa w dniu 2015-12-07
Nabór elektroniczny 2015
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2016-01-14
nabór do szkól podstawowych 2016
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2016-01-29
nabór do gimnazjum
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2016-01-29
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
dodał: Sancewicz Iwona w dniu 2016-01-29
zasady rekrutacji 2016
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2016-01-29
Obwody szkolne - szkoły podstawowe - obowiązują od 01.09.2016
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2016-02-15
Obwody szkolne - gimnazja - obowiązują od 01.09.2016
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2016-02-15
Oferty pracy - w gorzowskich placówkach oświatowych - nauczyciele
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2016-06-16
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówek oświatowych
dodał: Płachta Weronika w dniu 2016-07-04
nabór elektroniczny 2016
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2016-08-22
Materiały do pobrania 2018
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2016-08-24
Dane z SIO - spis wrześniowy - od roku 2011
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2016-10-19
Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2016-10-31
Przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży (SIO 30.09.2016 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2016-11-08
Szkoły dla dorosłych (SIO 30.09.2016 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2016-11-08
Inne placówki (SIO 30.09.2016 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2016-11-08
nowe obwody sp 2017
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2017-01-27
obwody 2017
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2017-01-27
nabór 2017
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2017-01-31
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkół
dodał: Płachta Weronika w dniu 2017-02-20
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
dodał: Płachta Weronika w dniu 2017-03-21
nabór do sp 2017
dodał: Andrysiak- Walas Jolanta w dniu 2017-03-30
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola miejskiego i placówek oświatowych
dodał: Płachta Weronika w dniu 2017-04-07
Harmonogram zadań do realizacji w roku szkolnym 2017/2018
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2017-09-14
Przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży (SIO 30.09.2017 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2017-11-20
Szkoły dla dorosłych (SIO 30.09.2017 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2017-11-20
Inne placówki (SIO 30.09.2017 r.)
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2017-11-20
test nr 1
dodał: Jaśnikowska Grazyna w dniu 2018-01-26
NABÓR 2018
dodał: Jaśnikowska Grazyna w dniu 2018-01-26
test 2
dodał: Jaśnikowska Grazyna w dniu 2018-01-29
NABÓR 2018
dodał: Jaśnikowska Grazyna w dniu 2018-01-29
nabór elektroniczny 2017
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2018-02-01
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkoli i szkoły
dodał: Płachta Weronika w dniu 2018-03-20
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia
dodał: Płachta Weronika w dniu 2018-04-13
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola miejskiego
dodał: Płachta Weronika w dniu 2018-05-10
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1
dodał: Płachta Weronika w dniu 2018-05-17
konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9
dodał: Płachta Weronika w dniu 2018-05-28
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 w Gorzowie Wlkp.
dodał: Płachta Weronika w dniu 2018-05-29
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie odwołania konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów przedszkoli
dodał: Płachta Weronika w dniu 2018-06-12
nabór elektroniczny 2018
dodał: Jankowski Janusz w dniu 2019-02-05
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkół i przedszkola
dodał: Płachta Weronika w dniu 2019-03-19
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Liceum Plastycznego
dodał: Płachta Weronika w dniu 2019-03-26
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkół i przedszkoli
dodał: Płachta Weronika w dniu 2019-04-10
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkół i przedszkoli
dodał: Płachta Weronika w dniu 2019-05-10
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20
dodał: Płachta Weronika w dniu 2019-05-13