Lista zarejestrowanych placówek
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. - Wydział Edukacji - (WED)
ul.Okólna 2 , 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(95)-7-355-750
Adresy internetowe placówki:
BIP: bip.wed.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.wed.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: wed@um.gorzow.pl
 


Dyrektor Wydziału
Renata Pliżga (95) 7-355-777
Z-ca Dyrektora
Jolanta Andrysiak-Walas (95) 7-355-772

Telefony do pozostałych pracowników WED można znaleźć tutaj

Niniejszy wykaz zawiera tylko
placówki publiczne prowadzone przez
Miasto Gorzów Wlkp.
Wykaz telefonów komórkowych do placówek publicznych - tutaj

Wykaz placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji (rejestru) znajduje się tutaj


Centrum Kształcenia Zawodowego - (ckz)
ul.Pomorska 67, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-733-20-60
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.ckz.edu.gorzow.pl
BIP: bip.ckz.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.ckz.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: ckz@edu.gorzow.pl
  Technikum nr 6 dla Dorosłych
Szkoła Policealna nr 6 dla Dorosłych
Centrum Kształcenia Praktycznego
Regionalny Osrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
Gimnazjum nr 4 - (g4)
ul.Grobla 68a, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-720-28-37
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.g4.edu.gorzow.pl
BIP: bip.g4.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.g4.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: g4@edu.gorzow.pl
 
Gimnazjum nr 7 - (g7)
ul.Estkowskiego 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-64-54
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.g7.edu.gorzow.pl
BIP: bip.g7.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.g7.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: g7@edu.gorzow.pl
  Likwidacja od 01.09.2017
Gimnazjum nr 9 - (g9)
ul.Zamenhofa 2a, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-728-92-95
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.g9.edu.gorzow.pl
BIP: bip.g9.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.g9.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: g9@edu.gorzow.pl
  Likwidacja od 01.09.2017
IV Liceum Ogólnokształcące - (4lo)
ul.Kosynierów Gdyńskich 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-720-30-60
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.4lo.edu.gorzow.pl
BIP: bip.4lo.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.4lo.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: 4lo@edu.gorzow.pl
 
Liceum Plastyczne - (lpla)
ul.Bema 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-732-00-98
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.lpla.edu.gorzow.pl
BIP: bip.lpla.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.lpla.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: lpla@edu.gorzow.pl
 
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 - (p9)
ul.Widok 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-732-18-80
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p9.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p9.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p9.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p9@edu.gorzow.pl
 
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 - (p14)
ul.Kasprowicza 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-62-87
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p14.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p14.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p14.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p14@edu.gorzow.pl
 
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 - (p27)
ul.Śląska 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-736-96-06
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p27.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p27.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p27.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p27@edu.gorzow.pl
 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - (mos)
ul.Fabryczna 177, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-39-82
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.mos.edu.gorzow.pl
BIP: bip.mos.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.mos.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: mos@edu.gorzow.pl
 
Młodzieżowy Dom Kultury - (mdk)
ul.Teatralna 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-85-75
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.mdk.edu.gorzow.pl
BIP: bip.mdk.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.mdk.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: mdk@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 1 - (p1)
ul.Kosynierów Gdyńskich 29, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-37-73
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p1.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p1.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p1.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p1@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 10 - (p10)
ul.Lelewela 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-721-32-79
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p10.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p10.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p10.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p10@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 11 - (p11)
ul.Malczewskiego 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-72132-53
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p11.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p11.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p11.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p11@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 12 - (p12)
ul.Sportowa 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-41-93
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p12.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p12.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p12.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p12@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 13 - (p13)
ul.Bracka 67, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-87-37
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p13.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p13.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p13.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p13@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 15 - (p15)
ul.Bohaterów Warszawy 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-738-59-93
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p15.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p15.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p15.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p15@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 16 - (p16)
ul.Wiejska 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-735-07-06
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p16.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p16.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p16.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p16@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 17 - (p17)
ul. Maczka 21, 66-400 Gorzów Wielkopolski, (95) 7 364 100
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p17.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p17.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p17.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p17@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 18 - (p18)
ul.Łużycka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-71-35
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p18.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p18.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p18.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p18@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 19 - (p19)
ul.9 Maja, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-728-86-80
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p19.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p19.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p19.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p19@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 2 - (p2)
ul.Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-737-58-00
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p2.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p2.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p2.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p2@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 20 - (p20)
ul.Walczaka 47, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-732-37-70
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p20.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p20.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p20.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p20@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 21 - (p21)
ul.Dunikowskiego 5a, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-729-15-11
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p21.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p21.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p21.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p21@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 22 - (p22)
ul.Szarych Szeregów 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-732-11-90
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p22.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p22.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p22.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p22@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 23 - (p23)
ul.Wróblewskiego 32, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-735-06-78
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p23.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p23.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p23.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p23@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 25 - (p25)
ul.Długosza 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-729-15-10
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p25.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p25.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p25.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p25@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 29 - (p29)
ul.Wróblewskiego 48, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-7-35-37-77
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p29.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p29.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p29.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p29@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 3 - (p3)
ul.Słoneczna 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-33-63
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p3.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p3.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p3.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p3@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 30 - (p30)
ul.Taczaka 1a, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-721-42-09
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p30.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p30.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p30.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p30@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 31 - (p31)
ul.Chmielna 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-735-61-46
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p31.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p31.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p31.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p31@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 32 - (p32)
ul.Stilonowa 20, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-732-35-95
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p32.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p32.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p32.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p32@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 33 - (p33)
ul.Walczaka 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-68-99
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p33.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p33.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p33.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p33@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 4 - (p4)
ul.Kobylogórska 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski, te.(095)-722-64-52
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p4.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p4.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p4.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p4@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 6 - (p6)
ul.Drzymały18, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-48-99
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p6.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p6.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p6.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p6@edu.gorzow.pl
 
Przedszkole Miejskie nr 7 - (p7)
ul.Głowackiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-732-09-53
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.p7.edu.gorzow.pl
BIP: bip.p7.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.p7.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: p7@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Muzyczna I i II stopnia - (sm1)
ul.Chrobrego 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-75-37
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sm1.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sm1.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sm1.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sm1@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Muzyczna I stopnia - (sm2)
ul.Teatralna 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-735-24-89
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sm2.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sm2.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sm2.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sm2@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 1 - (sp1)
ul.Dąbrowskiego 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-64-23
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp1.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp1.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp1.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp1@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 10 - (sp10)
ul.Towarowa 21, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-53-92
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp10.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp10.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp10.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp10@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 12 - (sp12)
ul.Dobra 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-66-93
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp12.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp12.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp12.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp12@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 13 - (sp13)
ul.Szwoleżerów 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 957-322-237
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp13.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp13.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp13.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp13@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 15 - (sp15)
ul.Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-87-29
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp15.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp15.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp15.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp15@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 2 -(sp2)
ul.Zamenhofa 2a, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 957-289-295
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp2.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp2.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp2.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp2@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 20 - (sp20)
ul.Szarych Szeregów 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 957-229-455
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp20.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp20.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp20.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp20@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 21 - (sp21)
ul.Taczaka 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 957-231-322
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp21.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp21.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp21.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp21@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 4 - (sp4)
ul.Kobylogórska 110, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-723-96-21
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp4.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp4.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp4.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp4@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 5 - (sp5)
Al.Konstytucji 3-go Maja 44, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-65-89
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp5.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp5.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp5.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp5@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 6 - (sp6)
ul.Gwiaździsta 14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 957-202-715
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp6.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp6.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp6.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp6@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 7 - (sp7)
u. Estkowskiego 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 957-226-454
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp7.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp7.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp7.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp7@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 9 - (sp9)
ul.Nowa 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-736-45-97
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp9.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp9.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp9.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp9@edu.gorzow.pl
 
Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 - (zks)
ul.Dunikowskiego 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-84-66
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zks.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zks.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zks.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zks@edu.gorzow.pl
  Szkoła Podstawowa nr 18
Przedszkole Specjalne nr 34
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - (zpp)
ul.Czereśniowa 4i, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-732-07-36
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zpp.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zpp.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zpp.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zpp@edu.gorzow.pl
 
Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych - (zsb)
ul.Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-720-17-33
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zsb.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zsb.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zsb.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zsb@edu.gorzow.pl
  Technikum nr 1
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Internat zsb
Warsztaty zsb
Zespół Szkół Ekonomicznych - (zsek)
ul.30-Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-35-95
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zsek.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zsek.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zsek.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zsek@edu.gorzow.pl
  Technikum nr 2
Internat zsek
Zespół Szkół Elektrycznych - (zsel)
ul.Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-36-39
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zsel.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zsel.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zsel.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zsel@edu.gorzow.pl
  Technikum nr 7
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Zespół Szkół Gastronomicznych - (zsg)
ul.Okólna 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-52-42
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zsg.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zsg.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zsg.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zsg@edu.gorzow.pl
  Technikum nr 3
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
Zespół Szkół Mechanicznych - (zsm)
ul.Dąbrowskiego 32, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-75-27
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zsm.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zsm.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zsm.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zsm@edu.gorzow.pl
  Technikum nr 5
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego - (zsspo)
ul. Stanisławskiego 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-44-04
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zsspo.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zsspo.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zsspo.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zsspo@edu.gorzow.pl
  Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Szkoła Podstawowa nr 3 Mistrzostwa Sportowego
Szkoła Podstawowa nr 11
Zespół Szkół nr 6 - (zs6)
ul.Gwiaździsta 14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-720-27-15
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zs6.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zs6.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zs6.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zs6@edu.gorzow.pl
  LIKWIDACJA od 01.09.2017

Gimnazjum nr 6
Szkoła Podstawowa nr 6
Zespół Szkół nr 12 - (zs12)
ul.Śląska 20, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-85-39
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zs12.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zs12.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zs12.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zs12@edu.gorzow.pl
  Technikum nr 8
Gimnazjum nr 12

Gimnazjum nr 19
Zespół Szkół nr 13 - (zs13)
ul.Szwoleżerów 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-732-22-37
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zs13.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zs13.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zs13.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zs13@edu.gorzow.pl
  Likwidacja od 01.09.2017

Gimnazjum nr 13
Szkoła Podstawowa nr 13
Zespół Szkół nr 20 - (zs20)
ul.Szarych Szeregów 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-94-55
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zs20.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zs20.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zs20.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zs20@edu.gorzow.pl
  Likwidacja od 01.09.2017

Gimnazjum nr 20
Szkoła Podstawowa nr 20
Zespół Szkół nr 21 - (zs21)
ul.Taczaka 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-723-13-22
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zs21.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zs21.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zs21.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zs21@edu.gorzow.pl
  Likwidacja od 01.09.2017

Gimnazjum nr 21
Szkoła Podstawowa nr 21
Zespół Szkół Odzieżowych - (zsod)
ul.Śląska 64c, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-728-08-92
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zsod.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zsod.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zsod.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zsod@edu.gorzow.pl
  Technikum nr 4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - (zso1)
ul.Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-720-49-64
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zso1.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zso1.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zso1.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: 1lo@edu.gorzow.pl
  I Liceum Ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - (zso2)
ul.Przemysłowa 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-84-38
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zso2.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zso2.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zso2.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: 2lo@edu.gorzow.pl
  II Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Internat 2lo
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 - (zso3)
ul.Warszawska 18, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-720-24-00
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zso3.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zso3.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zso3.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zso3@edu.gorzow.pl
  III Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa nr 17
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 - (zso16)
ul.Dunikowskiego 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-721-36-24
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zso16.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zso16.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zso16.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zso16@edu.gorzow.pl
  VIII Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa nr 16
Zespół Szkół Ogrodniczych - (zsog)
ul.Poznańska 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-723-95-24
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zsog.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zsog.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zsog.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zsog@edu.gorzow.pl
  Technikum nr 9
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
Internat zsog
Zespół Szkół Specjalnych nr 14 - (zss14)
ul.Mościckiego 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(95)-783-52-81
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zss14.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zss14.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zss14.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zss14@edu.gorzow.pl
  Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 14
Szkoła Podstawowa nr 14
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - (zstio)
ul.Czereśniowa 4e, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-732-03-09
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zstio.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zstio.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zstio.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zstio@edu.gorzow.pl
  VI Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 6
Internat zstio
Gimnazjum Sportowe nr 2