Lista zarejestrowanych placówek
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp.
ul.Dąbrowskiego 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-64-23
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp1.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp1.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp1.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp1@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kosciuszki w Gorzowie Wlkp.
ul.Towarowa 21, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-53-92
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp10.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp10.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp10.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp10@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzowie Wlkp.
ul.Dobra 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-66-93
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp12.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp12.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp12.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp12@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi im. Arkadego Fiedlera w
ul.Szwoleżerów 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 957-322-237
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp13.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp13.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp13.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp13@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp.
ul.Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-87-29
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp15.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp15.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp15.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp15@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp.
ul.Zamenhofa 2a, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 957-289-295
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp2.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp2.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp2.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp2@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp.
ul.Szarych Szeregów 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 957-229-455
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp20.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp20.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp20.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp20@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i z Oddziałami Sportowymi im.Orląt Lwowskich w G
ul.Taczaka 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 957-231-322
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp21.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp21.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp21.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp21@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wlkp.
ul.Kobylogórska 110, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-723-96-21
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp4.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp4.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp4.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp4@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wlkp.
Al.Konstytucji 3-go Maja 44, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-65-89
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp5.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp5.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp5.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp5@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Sportowymi im. Władysława Broniewskiego w Gorzowie Wlkp.
ul.Gwiaździsta 14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 957-202-715
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp6.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp6.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp6.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp6@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Gorzowie Wlkp.
u. Estkowskiego 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 957-226-454
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp7.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp7.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp7.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp7@edu.gorzow.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp.
ul.Nowa 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-736-45-97
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.sp9.edu.gorzow.pl
BIP: bip.sp9.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.sp9.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: sp9@edu.gorzow.pl
 
Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wlkp.
ul.Dunikowskiego 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-84-66
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zks.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zks.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zks.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zks@edu.gorzow.pl
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 18 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wlkp.
Przedszkole Specjalne nr 34 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wlkp.
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Stanisławskiego 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-722-44-04
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zsspo.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zsspo.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zsspo.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zsspo@edu.gorzow.pl
  VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp.
Szkoła Podstawowa nr 3 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp.
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Gorzowie Wlkp.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp.
ul.Dunikowskiego 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-721-36-24
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zso16.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zso16.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zso16.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zso16@edu.gorzow.pl
  VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp.
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp.
ul.Warszawska 18, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(095)-720-24-00
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zso3.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zso3.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zso3.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zso3@edu.gorzow.pl
  III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Szafera w Gorzowie Wlkp.
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza w Gorzowie Wlkp.
Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wlkp.
ul.Mościckiego 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.(95)-783-52-81
Adresy internetowe placówki:
Strona WWW: www.zss14.edu.gorzow.pl
BIP: bip.zss14.edu.gorzow.pl
Pakiet Szkoła: pakietszkola.zss14.edu.gorzow.pl
Adres e-mail: zss14@edu.gorzow.pl
  Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wlkp.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wlkp.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wlkp.